Abonament za radio w samochodzie. Nowa opłata dla kierowców?

18.04.2017 15:19  |  Kategoria Główna

Telewizja Polska z uznaniem odniosła się do propozycji zmian w ustawie o opłatach abonamentowych. Równocześnie zaproponowano by uszczelnić system obarczając kosztami również właścicieli samochodów. 

 

 

“ W toku dalszych prac można też rozważyć dalsze elementy usprawniające pobór opłat abonamentowych za odbiorniki radiofoniczne w samochodach” - to zdanie z pewnością nie przypadnie do gustu polskim kierowcom, którzy namierzani byliby poprzez Centralną Ewidencję Pojazdów.

 

 

 

 

 

 

 

Masz samochód - musisz płacić 

W piśmie podpisanym przez Jacka Kurskiego - prezesa zarządu TVP - zwócono uwagę na problem z poborem opłat abonamentowych, a częściowym rozwiązaniem miałoby być ułatwienie identyfikacji odbiorników radiowych znajdujących się w samochodach. W tym celu operator uprawniony (najprawdopodobniej Poczta Polska) miałby uzyskać wgląd do Centralnej Ewidencji Pojazdów.

 

W bazie gromadzone są dane o pojazdach zarejestrowanych w Polsce. Wśród nich znajdują się m.in. informacje o obecnym jak i poprzednich właścicielach oraz posiadaczach pojazdu. Dostęp do systemu obecnie ma przede wszystkim Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, straże miejskie i gminne, sądy, prokuratura i komornicy sądowi. Według propozycji do tej listy należałoby dopisać Pocztę Polską, która na mocy art. 7 ust. 1a ustawy o opłatach abonamentowych, zyskała już dostęp do danych z rejestru PESEL.

 

akcesoria do samochodu

 

Według raportu przygotowanego przez przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji popularność radia w Polsce jest coraz mniejsza i już jedna piąta obywateli nie słucha go wcale. Mimo to, jeżeli nowa propozycja weszłaby w życie, to każdy kierowca byłby zobligowany uiścić opłatę w wysokości 75,60 zł rocznie.

 

W Polsce mimo ustawowego obowiązku płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego, wciąż niewielka liczba gospodarstw wywiązuje się z niego. Zgodnie z ewidencją Poczty Polskiej liczba zarejestrowanych abonentów spada, a na koniec 2016 r. opłaty uregulowało jedynie 1 117 150 zobowiązanych. Zaległości z tytułu niepłacenia abonamentu na koniec 2016 r. wyniosły około 1,4 mld zł.

Zapisz komentarz

  • (will not be displayed)

* Required Fields« Back