Młodzi kierowcy tracą prawa

02.11.2016 13:34  |  Kategoria Główna

Dwuletni okres próbny, ograniczenia prędkości, dodatkowe szkolenia oraz brak możliwości podjęcia pracy w charakterze kierowcy. Surowsze prawo wobec młodych kierowców miało wejść w życie na początku tego roku, tak się jednak nie stało, a wprowadzenie zmian zostało odsunięte do 1 stycznia 2017 roku.

 

 

 

 

 

 

 

Dwuletni okres próbny dla kierowców

Osoby, które po 1.01.2017 zdadzą egzamin na prawo jazdy zostaną objęte tzw. dwuletnim okresem próbnym, w czasie którego nałożone zostaną na nich dodatkowe obowiązki oraz ograniczenia. Zgodnie z zapisem w Prawie o ruchu drogowym, jeżeli w tym czasie kierowca dopuści się trzech wykroczeń lub jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, policjant będzie miał prawo zatrzymać prawo jazdy.

 

Przepis ten będzie obowiązywał również osoby, które uzyskały prawo jazdy po uprzednim cofnięciu uprawnień  w trybie art. 103 pkt. 1,2 lub 3 Ustawy o kierujących pojazdami. Okresem próbnym objęci zostaną więc m.in. kierowcy, którzy ponownie przekroczyli liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 5 lat od dnia wydania skierowania na kurs reedukacyjny. Ucierpią także ci, otrzymujący polskie prawo jazdy w czasie krótszym niż 2 lata od uzyskania zagranicznego prawa jazdy lub gdy nie będzie możliwości określenia daty jego wydania.

 

 

Dodatkowe szkolenia teoretyczne i praktyczne

24. miesięczny okres próbny nie jest jedyną bolączką osób, które po nowym roku zdecydują się na przystąpienie do egzaminu. Nim w pełni zaczną się oni cieszyć dokumentem, w okresie od 4-8 miesięcy po jego uzyskaniu, będą musieli wziąć udział w szkoleniach doszkalających. Przeprowadzone one zostaną przez WORD za dodatkową opłatą. Przy czym koszt ten w przypadku dwu godzinnego kursu teoretycznego nie będzie mógł przekroczyć 100 zł, natomiast za trwające jedną godzinę szkolenie praktyczne kierowca nie powinien zapłacić więcej niż 200 zł.

Po ich odbyciu wydane zostaną zaświadczenia, które w czasie 8 miesięcy od dnia wydania prawa jazdy będzie trzeba przedstawić staroście.

 

 

Noga z gazu i dodatkowe ograniczenia

Przed upływem 8 miesiąca okresu próbnego na niedoświadczonego kierowcę zostaną również nałożone dodatkowe ograniczenia prędkości. Na obszarze zabudowanym nie będzie on mógł przekroczyć 50km/h, poza tym terenem 80 km/h, a dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej nie będzie mogła być wyższa niż 100km/h. Przez ten czas samochód, którym porusza się świeżo upieczony kierowca będzie musiał być oznaczony z tyłu i z przodu okrągłą nalepką z symbolem zielonego listka.


Dużo kontrowersji budzi fakt, że przez pierwsze 8 miesięcy kierowca nie będzie mógł  podjąć pracy zarobkowej w charakterze kierowcy pojazdu określonego w prawie jazdy kategorii B, ani też wykonywać działalności gospodarczej polegającej na kierowaniu pojazdem określonym dla prawa jazdy kategorii B.Według statystyk policyjnych to właśnie młodociani kierowcy w wieku od 18 do 24 lat stanowili w 2015 roku grupę charakteryzującą się najwyższym wskaźnikiem liczby wypadków na 10 000 populacji. Spowodowali oni 5 583 wypadków, w których zginęło 478 osób, a 7 506 zostało rannych. Główną przyczyną tych zdarzeń było niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze.

 

sprawcy wypadków według wieku

 

Czy zmiany pomogą? Tego nie nie można być pewnym, tak samo jak faktu, czy uda się je wprowadzić  zgodnie z planem. Uzależnione jest to bowiem od uruchomienia systemu CEPIK 2.0, czyli nowego systemu ewidencji kierowców i pojazdów. To opóźnianie związane z jego wdrożeniem przyczyniło się do przesunięcia zmian na początek 2017 roku.
Zapisz komentarz

  • (will not be displayed)

* Required Fields« Back