Kiedy policja nie może zatrzymać prawa jazdy?

03.08.2016 13:00  |  Kategoria Główna

W zeszłym roku media żywo komentowały zmianę wprowadzoną do Prawa o ruchu drogowym, która umożliwiła policji zatrzymywanie prawa jazdy na okres trzech miesięcy, kierowcom przekraczającym prędkość w terenie zabudowanym o 50 km/h. Takie działanie miało wpłynąć bezpośrednio na bezpieczeństwo drogowe. Pojawiły się jednak uzasadnione obawy o to, że niedokładność urządzeń pomiarowych sprawi, iż prawo jazdy będą tracić ci, którzy nie powinni.

Z tego powodu internauci zaczęli szukać rozwiązania, które pozwoliłoby im podczas ewentualnej kontroli zachować prawo jazdy, a jak to się mówi… kto szuka ten znajdzie. Jednak czy ich teoria rzeczywiście się sprawdza?

 

 

 

Nie mam prawa jazdy więc nikt mi go nie odbierze

Na jednym z popularnych portali internauta nawołuje, by podczas kontroli policyjnej powiedzieć, że nie ma się przy sobie dokumentu. W takim przypadku funkcjonariusz nie ma fizycznej możliwości odebrania prawa jazdy za potwierdzeniem, jak nakazuje art. 135 Prawa o ruchu drogowym: policjant, zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku ujawnienia czynu polegającego na kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym.

Policjant w takim przypadku będzie mógł wystawić jedynie mandat w wysokości 50 zł za brak dokumentu oraz od 400-500 zł za przekroczenie prędkości. Internauta ostrzega co prawda, że starosta może wysłać list z nakazem dostarczenia dokumentu do urzędu, jednak - jak zauważa użytkownik - jest to niezgodne z prawem i należy z tego tytułu złożyć wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec urzędnika.

 

 

Czy starosta ma prawo odebrać prawo jazdy?

Zaglądając do innej ustawy, dokładnie do ustawy o kierujących pojazdami, mamy możliwość poznać kompetencje starosty w tej kwestii. Mówi o tym dokładnie art. 102 ust. 1 pkt. 4: starosta wydaje decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, w przypadku gdy kierujący pojazdem przekroczył dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym.

Starosta wydaje decyzję, o której mowa w ust. 1 pkt 4 lub 5, na okres 3 miesięcy, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności oraz zobowiązując kierującego do zwrotu prawa jazdy, jeżeli dokument ten nie został zatrzymany w trybie art.135ust.1 ustawy z dnia 20
czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym.

Idąc tokiem rozumienia internauty, skoro policjant nie był w stanie zatrzymać dokumentu w myśl art. 135 to starosta nie powinien posiadać informacji uprawniającej do zatrzymania prawa jazdy w trybie administracyjnym. Stąd też zdecydowano się wprowadzić nowelizację, dzięki której:

Administrator centralnej ewidencji kierowców przekazuje staroście informacje w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, będące podstawą wydania decyzji administracyjnej o zatrzymaniu prawa jazdy.


Jednak zmiana ta wejdzie w życie dopiero z dniem 1 stycznia 2017 roku.

 

Czy zatem kierowcy mogą czuć się bezkarni?

Bylibyśmy dalecy od wysuwania takich wniosków, ponieważ bezkarny może się czuć tylko ten, kto nie popełnia wykroczeń. Nawet jeżeli nie przekażemy policjantowi dokumentu, to najprawdopodobniej otrzymamy zawiadomienie od starosty. Możemy się od niego oczywiście odwołać, w kolejności - najpierw do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, a następnie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego - jednak najprawdopodobniej nie wstrzyma to zatrzymania naszego prawa jazdy.

Przebiegły kierowca może zastem stracić dwa razy - chociaż okres 3 miesięcy liczy się dopiero z chwilą złożenia dokumentu, to może się okazać, że podczas ponownej kontroli policji straci on prawo jazdy na kolejne 3 miesiące. Natomiast kolejne zatrzymanie zakończy się już pozbawieniem uprawnień.

Nie dziwimy się kierowcom, mającym obawy przed niesłuszną utratą tak ważnego dokumentu, jednak liczymy, że zmiany wprowadzone w 2015 przyniosą realny wynik w postaci mniejszej ilości wypadków na drodze. Natomiast osobom chcącym rościć swoich praw radzimy najpierw dokładnie zapoznać się z przepisami, tak by nie narobić sobie jeszcze większych problemów.

Dowiedz się jakich zmian mogą się jeszcze spodziewać polscy kierowcy z artykułu Czy czeka nas kolejne zaostrzenie prawa wobec polskich kierowców?

Zapisz komentarz

  • (will not be displayed)

* Required Fields« Back