Sprawdź, jak zmiejszyć ilość punktów karnych

05.08.2016 15:56  |  Kategoria Główna

Punkty karne są jednym ze sposobów wymierzania kary za popełnianie wykroczeń drogowych. Wielu kierowców przekonało się już, że łatwiej jest je zebrać, niż komplet Pokemonów, a satysfakcja przy tym mniejsza i kończy się utratą prawa jazdy.
Nie ma więc w tym nic dziwnego, że kierowcy obawiają się bardziej o ich ilość, niż o wysokość kary finansowej.
Czy można jednak zrobić coś, aby je zredukować?
Można. Poniżej przedstawiamy sposoby na zredukowanie ilości punktów karnych - zarówno te legalne, jak i bardziej kreatywne.

 

 

 

 

 

 

Punkty karne - kiedy spodziewać się utraty prawa jazdy?

Na chwilę obecną, kierowca który przekroczy liczbę 24 punktów karnych musi się liczyć z zatrzymaniem prawa jazdy za pokwitowaniem, zgodnie z art. 135 Kodeksu o ruchu drogowym ust. 1 lit. g, a kierowca chcący ponownie usiąść za kółko musi wziąć udział w egzaminie. 04.01.2017 wchodzi jednak w życie nowelizacja, według której zatrzymanie uprawnień kierowcy nastąpi dopiero w przypadku:

przekroczenia przez kierującego pojazdem liczby 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 5 lat od wydania skierowania na kurs reedukacyjny, o którym mowa w art. 99 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

 

 

Kurs redukujący ilość punktów karnych

Do końca bieżącego roku kierowcy mogą ubiegać się o zmniejszenie ilości punktów karnych. Konieczne w tym celu jest odbycie szkolenia. Udział w nim mogą wziąć kierowcy, którzy: posiadają prawo jazdy dłużej niż rok, czyli obowiązuje ich limit 24 punktów, mają na koncie więcej niż 6 i mniej niż 24 punkty karne oraz nie biorą udziału w szkoleniu częściej niż co pół roku.

Po zmianach wprowadzonych do Kodeksu Drogowego, kierowca nie będzie miał możliwości redukcji punktów, jednak po przekroczeniu liczby 24 punktów będzie on kierowany na kurs redukujący o czym informuje art.99 ust.1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami:

Starosta wydaje decyzję administracyjną o skierowaniu kierowcy lub osoby posiadającej pozwolenie na kierowanie tramwajem na kurs reedukacyjny w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, z zastrzeżeniem ust. 3, jeżeli przekroczyła liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego.

Kurs prowadzony będzie przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego w formie wykładów i zajęć warsztatowych, podczas których będą poruszane kwestie związane ze skutkami wypadków drogowych, czynnikami wpływającymi na bezpieczeństwo ruchu drogowego, a także obejmujące psychologiczne aspekty kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym.

 

Kreatywne sposoby na redukcję punktów karnych

Polscy kierowcy wymyślili jednak inny - bardziej kreatywny, choć daleki od prawa - sposób na pozbycie się punktów karnych. Na portalach internetowych można znaleźć ogłoszenia dotyczące chęci kupna/sprzedaży kilku punktów. Chętni są w stanie przyjąć na siebie nawet do 22 punktów, a koszt jednego punktu to od 70 -100 zł.
Nie jest to jedyny pomysł na jaki wpadli zdesperowani kierowcy. Ci bardziej zmotywowani poszli o krok dalej. Polskie punkty nie obowiązują obcokrajowców, którzy za wykroczenia karani są jedynie mandatem, stąd narodził się pomysł na zmianę miejsca zameldowania np. na niemieckie. Trudno nam jednak jednoznacznie potwierdzić skuteczność takiego postępowania.
Polacy narzekają na zbyt rygorystyczne dla kierowców prawo. Osoby spędzające w samochodzie dużą część czasu wiedzą, że zdobycie 24 punktów nie jest wcale takie trudne, jednak na chwilę obecną najskuteczniejszą metodą na mniejszą ilość punktów karnych jest przestrzeganie kodeksu ruchu drogowego.
Jeżeli jesteś ciekaw czy istnieje luka prawna pozwalająca zatrzymać prawo jazdy w przypadku przekroczenia prędkości 50km/h na terenie zabudowanym, przeczytaj artykuł Kiedy policja nie może zatrzymać prawa jazdy?« Back