Badanie trzeźwości kierowców niezgodne z prawem?

18.08.2016 13:01

 

 

Prewencyjne badania trzeźwości, które najczęściej odbywają się wczesnym rankiem, choć przeprowadzane w dobrej wierze, to jak się okazuje... nie są do końca zgodne z polskim prawem.

Z tego względu sprawdzamy czy kierowca może odmówić funkcjonariuszowi policji badania alkomatem.

 

 

 

 

Po czyjej stronie jest prawo?

Rzecznik Praw Obywatelskich zauważył, że przeprowadzane przez policję działania prewencyjne związane z zatrzymywaniem kierowców w celu skontrolowania trzeźwości nie mają odpowiedniego uregulowania prawnego. Mimo, że badania za pomocą alkomatu mają zwiększyć bezpieczeństwo na drodze, to jednak nie ma ustawy legitymizującej pracę policji w tej kwestii. Zapis taki powinien się znajdować w Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, jednak kodeks odsyła polskich kierowców do Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Znajdujące się tam przepisy nie są w stanie jednoznacznie określić obowiązków kierowców oraz uprawnień funkcjonariuszy policji. Według nich badaniu może zostać poddana wyłącznie osoba, wobec której zachodzi podejrzenie, że podjęła się określonych działań będąc pod wpływem alkoholu. Jak zaznacza rzecznik praw obywatelskich - Adam Bodnar - podczas rozmowy z “Super Expressem”:

 

(...) jeżeli kontrolujemy na drodze trzeźwość kierowców wyrywkowo, to jest tak, jakbyśmy z założenia podejrzewali wszystkich. Także tych, którzy jadą prawidłowo, zgodnie z przepisami i zasadami kultury ruchu drogowego.

 

Nie ma więc jednoznacznych przepisów uprawniających funkcjonariuszy policji do przeprowadzania prewencyjnego kontrolowania stanu trzeźwości kierowców.

 

 

Kontrola alkomatem - czy kierowca może odmówić?

Brak regulacji w tej kwestii sprawia, że kierowca teoretycznie ma prawo odmówić badania przy użyciu alkomatu. Takie zachowanie wzbudzi jednak podejrzenie funkcjonariuszy policji, co do stanu jego trzeźwości, a osobę która odmawia poddania się kontroli przy użyciu alkomatu, policja ma prawo zabrać na badanie laboratoryjne krwi lub moczu. Zatem mimo iż w tej kwestii rzeczywiście widoczna jest pewna luka prawna, to kierowcy wsiadający do auta po przysłowiowych “dwóch piwkach” nie zdołają uciec od odpowiedzialności.

 

 

Kontrola trzeźwości kierowców jest potrzebna?

Jak pokazują statystyki policyjne, w bieżącym miesiącu liczba zatrzymanych nietrzeźwych kierowców wynosi 4296, natomiast w lipcu liczba osób po spożyciu wsiadających za kółko sięgała aż 8831.

statystyki dziennie nietrzeźwi kierowcy

Policyjne statystyki odnośnie zatrzymanych nietrzeźwych kierowców, źródło

 

Z kolei w 2015 roku liczba wypadków spowodowanych przez kierujących samochodami osobowymi, będących pod działaniem alkoholu wyniosła 1 119. Zginęło w nich 174 osób, a rannych zostało 1503. Mimo, że liczby te w porównaniu do 2014 są mniejsze, to jednak zagrożenie płynące ze strony nietrzeźwych kierowców nadal jest dużym problemem na polskich drogach.

 

 

Kiedy można spodziewać się zmiany przepisów?

Obecnie sprawa związana z przepisami dotyczącymi warunków i sposobu przeprowadzania badań prewencyjnych na zawartość alkoholu trafiła do Prezesa Rady Ministrów, który poprosił o przedstawienie tego problemu zarówno przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jak i Ministra Zdrowia. Dopiero po otrzymaniu odpowiedzi w tej kwestii, rząd będzie mógł podjąć decyzję o zmianie przepisów.

 

 

Prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu jest w Polsce dużym problem, który wymaga reakcji nie tylko ze strony władz, ale przede wszystkim obywateli. Uświadamianie kierowców o skutkach takiej jazdy oraz ewentualne odebranie kluczyków pijanemu kierowcy może przynieść więcej korzyści niż wszelkie badania prewencyjne.

Przypominamy, że planowane jest zaostrzenie przepisów przeciwko nietrzeźwym kierowcom. Sprawdź, co może grozić za jazdę pod wpływem.

Zapisz komentarz

  • (will not be displayed)

* Required Fields« Back