Rząd wprowadza zmiany, które podniosą ceny gazu?

26.08.2016 09:23

 

Czarne chmury zawisły nad branżą LPG i raczej nie należy się spodziewać tego, że szybko znikną. Podpisana przez prezydenta nowelizacja Ustawy Energetycznej uderzy w właścicieli małych i średnich firm, a to z kolei może odbić się na cenie gazu LPG. Jego cena może sięgnąć nawet 3 zł!

 

 

 

 

 

 

 

 

Dowiedz się, jak unormowanie systemu podatkowego rynku paliw płynnych, wpłynie na kierowców.

 

Rząd chce 10 mln zabezpieczenia od firm

Błyskawicznie wprowadzane zmiany w ustawie mają zmniejszyć straty ponoszone przez Skarb Państwa. W tym celu firmy przewożące paliwa ciekłe będą musiały opłacać koncesję np. za przeładunek paliwa, natomiast na przedsiębiorstwa zajmujące się gazem LPG zostanie nałożony obowiązek zabezpieczenia majątkowego w wysokości 10 mln zł, które będzie mogło być zajęte przez urząd skarbowy po wykryciu nieprawidłowości w firmie, działających na szkodę budżetu państwa. W przypadku, gdy dany podmiot zajmuje się nie tylko produkcją gazu, ale również jego obrotem za granicą, kwota wzrośnie do 20 mln złotych.

 

Art. 38 pkt. a Prawa Energetycznego po nowelizacji zyskał następujące brzmienie:

 

Udzielenie koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych oraz koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą wymaga złożenia przez wnioskodawcę zabezpieczenia majątkowego w wysokości 10 000 000 złotych, w celu zabezpieczenia powstałych albo mogących powstać należności związanych z wykonywaną działalnością koncesjonowaną.

 

Natomiast w art. 23 stawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw można przeczytać, że:

 

Przedsiębiorstwa energetyczne, posiadające przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy koncesje na wytwarzanie paliw ciekłych lub obrót paliwami ciekłymi z zagranicą wyłącznie w zakresie gazu płynnego LPG, dla których przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy niewymagane było złożenie zabezpieczenia majątkowego, o którym mowa w art. 38a ustawy zmienianej w art. 1, składają to zabezpieczenie w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

 

Takie rozwiązanie mimo, że zabezpieczy Skarb Państwa to jednak może się okazać bolesne dla mniejszych firm, ponieważ w przypadku, gdy nie uda im się na czas zdobyć tak wysokiej kwoty (mają na to zaledwie 3 miesiące), to konieczne będzie zawieszenie działalności.

 

 

Jak ta sytuacja odbije się na kierowcach?

Niestety rządowy pomysł uderzy przede wszystkim w Polaków, którzy chcąc zaoszczędzić przysłowiowego grosza decydują się na montowanie instalacji gazowej w swoim samochodzie. Po wprowadzonych zmianach takie działanie może się okazać nieopłacalne. Obecnie średnia cena LPG oscyluje w okolicy 1,80, spekuluje się, że po nowelizacji koszt ten może urosnąć do 3 zł.

 

Podniesienie cen będzie naturalnym następstwem mniejszej konkurencji na rynku gazu. Wykruszenie niewielkich firm, sprawi że warunki będą dyktować duże przedsiębiorstwa, które z powodu dodatkowych kosztów mogą być skłonne do podniesienia cen gazu.

 

Nowelizacje wchodzą w życie z dniem 3 sierpnia oraz 2 września 2016, jak mocno wpłyną one na kierowców jeżdżących samochodem na gaz przekonamy się w najbliższym czasie. Szkoda tylko, że na własnej skórze.


Ostatnie pomysły rządzących nie poprawiają humoru kierowcom, nad którymi krąży dodatkowo widmo wprowadzenia podatku obciążającego właścicieli starszych aut.

Zapisz komentarz

  • (will not be displayed)

* Required Fields« Back