Reklamacje i gwarancje

Reklamacje i Gwarancje
Jeśli zakupiony u nas towar nie działa prawidłowo, wyślij go do serwisu na adres:

Port 2000 Marcinkiewicz Spółka Jawna
Mostki przy trasie DK-92
66-218 Lubrza
Z dopiskiem eport2000-reklamacje

Dołącz ksero faktury, kartę gwarancyjną i na osobnej kartce opis usterki oraz oczekiwania. Dostarczenie towaru do serwisu odbywa się zawsze na Twój koszt.

Od czasu dostarczenia towaru do serwisu w ciągu 14 dni określimy, czy naprawa będzie kwalifikować się do naprawy gwarancyjnej, czy też nie i poinformujemy Ciebie o tym. Gdy reklamacja zostanie przez nas uznana, dokonamy naprawy i dostarczymy towar z powrotem na nasz koszt. W przypadku reklamacji wymagającej odesłania towaru za granicę koszty wysyłki pokrywa kupujący.

Dla pewności we wszystkich sprawach związanych z serwisem prosimy najpierw o kontakt pod adresem reklamacje@eport2000.pl

 

Platforma ODR

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym. Jest to interaktywna i wielojęzyczna strona internetowa, która powstała w celu pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.